תנועה ופקקים - נילי שילת


נתונים זמן אמת:
תזמון פקקים למעבר בחורים - אדםנילי לשילת    |     שילת לנילי
14 דקות
7.661 ק"מ
זמן עדכון
2022-12-04 16:15:11
12 דקות
7.624 ק"מ
זמן עדכון
2022-12-04 16:15:13
הסבר: ע"י חישוב ממוצע של מרחק בין נקודות דגימה של מכשירים ניתן לחשב עומס מקומי, הגרף מציג נתונים של הפקק הקבוע, המטרה היא לדעת מגמת פקק ולדעת תזמון ללא צורך בפתיחה של אפילקציה או GPS.
הפרסומות בצדדים הם על מנת לאפשר את המשך הפיתוח.
אשמח לקבל תגובות למייל imanuel300@gmail.com